Вебинар “Рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија (РЕ&КБТ) за анксиозни и депресивни состојби кај деца и адолесценти”

ден650.00

Вебинар  “Рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија (РЕ&КБТ) за анксиозни и депресивни состојби кај деца и адолесценти”

Цена: 650 денари

Формат: Видео снимка

Целна група: Општа

Обучувач: Проф. д-р Ленче Милошева 

Времетраење: 3 часа 

Сертификат: Електронски (PDF*) 

 

*Со купување на вебинарот видео снимката, материјалите и дигиталниот сертификат ќе ви пристигнат најдоцна за 24 часа на вашата e-mail адреса, доколку истите не ги добиете во наведениот рок обратете се кај нашата служба за техничка поддршка на 070688885

Вебинар  “Рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија (РЕ&КБТ) за анксиозни и депресивни состојби кај деца и адолесценти”

Целна група: Општа

Обучувач: Проф. д-р Ленче Милошева 

Времетраење: 3 часа 

Сертификат: Електронски (PDF*) 

Котизација : 650 денари 

Цели на вебинарот:

Учесниците на вебинарот ќе добијат проширени знаења кои ќе им помогнат во полесно идентификување на анксиозните и депресивните состојби во развојните периоди на детство и адолесценција;
Ќе добијат поширока слика за улогата на разни фактори во етиологијата и третирањето на анксиозните и депресивни состојби кај деца и адолесценти;
Ќе се запознаат со разни техники и примери од клиничка пракса кои се применуваат во РЕБТ & КБТ психотерапевтската пракса во работа со деца и адолесценти, како и за апликативните можности во образовната пракса;

Вебинарот ќе биде  поделен на три сесии со мали паузи помеѓу секоја од сесиите :

Сесија 1

  • Воведниот дел од вебинарот ќе биде посветен на теоретската рамка и основните карактеристики на РЕБТ, како една од доминантните во КБТ психотерапиите и нејзината ефикасност при третман на анксиозни и депресивни состојби кај деца и адолесценти. Ќе бидат претставени развојните специфики во периодот на детство и адолесценција и типичните ментални проблеми во овие развојни периоди, со посебен акцент на анксиозните и депресивни растројства според когнитивно бихејвиоралните модели.

Сесија 2

  • Во вториот дел од вебинарот од развојно психопатолошка перспектива ќе се зборува за стравовите и анксиозните растројства во развојните периоди на детство и адолесценција. Ќе бидат презентирани РЕБТ искуства од клиничката пракса со практични совети за родители и наставници.

Сесија 3

  • Во текот на третата сесија од вебинарот фокусот ќе биде на развојно психопатолошката перспектива на депресивните растројства и суицидот. Ќе бидат презентирани РЕБТ искуства од клиничката пракса со практични совети за родители и наставници.
    Дискусија и резиме.

Вебинарот ќе биде во времетраење од 3 ипол часа со пауза помеѓу сесиите. 

Сите учесници ќе се стекнат со сертификат за успешно учество на вебинарот. 

За следење на семинарот ќе ви биде потребна стабилна интернет врска,

компјутер/лаптоп или паметен телефон.

За сите дополнителни информации ви стоиме на располагање

во секое кое време на 078 296 885.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Вебинар “Рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија (РЕ&КБТ) за анксиозни и депресивни состојби кај деца и адолесценти””

Your email address will not be published.