Back

Политика на приватност 10.01.2022

 

Оваа изјава на приватност се однесува на приватноста на податоците кои што се наоѓаат на веб платформата www.edukacija.com.mk  “Einstein Open Academy (EOA)” и кои што се собрани при користење на таа страница и зачувани во базата на податоци на Друштво за трговија, услуги и производство АЈНШТАЈН ДООЕЛ Скопје.

Друштвото за трговија, услуги и производство АЈНШТАЈН ДООЕЛ Скопје како давател на услугите на веб платформата Einstein Open Academy се придржува до законските прописи со цел да се заштити приватноста на корисниците.

Се советуваат крајните корисници да прочитаат се што е наведено на оваа веб платформа за полесно да разберат кои информации ги собира Друштвото за трговија, услуги и производство АЈНШТАЈН ДООЕЛ Скопје и како истите ги користи.

Крајните корисници кои што имаат било какви прашања во врска со приватноста на податоците можат да испратат e-mail на следната адреса: info@edukacija.com.mk или да се обратат на +38970688885.

Крајните корисници се советуваат внимателно да ја прочитаат оваа изјава на приватност. Со пристапување и користење на нашата веб платформа, крајниот корисник потврдува дека ги прочитал, разбрал и ги прифатил сите услови за приватност на податоците и начинот на примена од страна на Друштвото за трговија, услуги и производство АЈНШТАЈН ДООЕЛ Скопје.

Доколку крајниот корисник не се сложува со оваа изјава на приватност, го упатуваме крајниот корисник да ја напушти, односно да не пристапува и да не ја користи веб платформата на Einstein Open Academy.

Прикажи повеќе