Back

Добро дојдовте на веб платформата Einstein Open Academy која е во сопственост на Друштво за трговија, услуги и производство АЈНШТАЈН ДООЕЛ Скопје. Со нејзино користење Вие се согласувате со Условите на употреба (дефинирани подолу). Ве молиме прочитајте ги внимателно. Ако имате некои прашања обратете ни се преку е-поштата info@edukacija.com.mk или на телефонскиот број +38970688885.

 

Овие Услови на употреба се последно обновени на 10.01.2022

ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВИТЕ НА УПОТРЕБА

Друштво за трговија, услуги и производство АЈНШТАЈН ДООЕЛ Скопје, ја поседува и менаџира веб платформата www.edukacija.com.mk и нејзините мобилни апликации и верзии. Со употреба на оваа платформа и неговите услуги Вие се согласувате со Условите на употреба. Исто така се согласувате и со нашата Политика за приватност и заштита на лични податоци и се согласувате дека повремено ќе ги посетувате Условите на употреба за да сте во тек доколку истите претрпат измени.

Политиката за заштита на лични податоци заедно со овие Услови на употреба, збирно се нарекуваат Услови на употреба.

АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА, ВЕДНАШ ПРЕСТАНЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ ВЕБ ПЛАТФОРМАТА И НЕ ГИ КОРИСТИТЕ УСЛУГИТЕ КОИ ГИ НУДИ EINSTEIN OPEN ACADEMY И НЕ ВРШЕТЕ КУПУВАЊА НА УСЛУГИ КОИ СЕ НУДАТ ПРЕКУ ПЛАТФОРМАТА.

Прикажи повеќе