Back

Вебинар „Секој наставник е лидер – Наставникот примарна алка во општеството

ден850.00

Формат:Видео снимка

Целна група: Воспитувачи, наставници, професори, стручни соработници, родители, студенти, но и за сите заинтересирани граѓани

Времетраење: 3 часа

Обучувач: Проф. д-р Кирил Барабереев, редовен професор на факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип

Сертификат: Електронски (PDF* Формат)