Back

Едукативни вебинари од областа на психологијата 

 

Со купување на вебинарот, вие на вашата e-mail адреса ќе ја добиете снимката и материјалите од вебинарот како и дигитален сертификат за вашето учество на истиот.