Back

За Нас

Einstein Open Academy е првата онлајн академија во нашата земја која на своите клиенти им нуди разновидни курсеви, вебинари и семинари од областа на образованието. 

Ние се стремиме да го олесниме вашиот личен и професионален развој, како и да ви овозможиме стекнување на нови вештини преку лесен и иновативен начин. 

За Нас

Einstein Open Academy е првата онлајн академија во нашата земја која на своите клиенти им нуди разновидни курсеви, вебинари и семинари од областа на образованието. 

Ние се стремиме да го олесниме вашиот личен и професионален развој, како и да ви овозможиме стекнување на нови вештини преку лесен и иновативен начин. 

Приказната зад Einstein Open Academy

Тимот на  Einstein Open Academy во последните шест години преку Здружението за дислексија Ајнштајн спроведе голем број на едукативни семинари, вебинари и обуки на кои што свое учество земаа над 7.000 наставници, родители, педагози, психолози, логопеди, специјални едукатори и многу заинтересирани граѓани. Нашата визија се стреми кон создавање на инклузивно општество за лицата со потешкотии во учењето. 

За креирање на инклузивно општество најважна е едукација на наставниот кадар, педагошко психолошките служби во училиштата, стручните соработници и родителите. За таа цел тимот на АЈНШТАЈН за вас ја карираше и првата онлајн академија Einstein Open Academy EOA која ќе нуди широк спектар на онлајн курсеви и вебинари за надградба на вашите знаења и вештини. 

icon2

Експерти

Курсевите се креирани од експерти со долгогодишно искуство во соодветната област
icon3

Заштедете

Следете ги нашите курсеви од било каде и заштедете во споредба со алтернативите
icon4

Дигитални

Курсевите се дигитални и овозможуваат стекнување на ново знаење од било кој уред со интернет конекција
icon1

Пионери

Einstein Open Academy е првата онлајн академија во нашата земја

Приказната зад Einstein Open Academy

Тимот на  Einstein Open Academy во последните шест години преку Здружението за дислексија Ајнштајн спроведе голем број на едукативни семинари, вебинари и обуки на кои што свое учество земаа над 7.000 наставници, родители, педагози, психолози, логопеди, специјални едукатори и многу заинтересирани граѓани. Нашата визија се стреми кон создавање на инклузивно општество за лицата со тешкотии во учењето. 

За креирање на инклузивно општество најважна е едукација на наставниот кадар, педагошко психолошките служби во училиштата, стручните соработници и родителите. За таа цел тимот на АЈНШТАЈН за вас ја карираше и првата онлајн академија Einstein Open Academy EOA која ќе нуди широк спектар на онлајн курсеви и вебинари за надградба на вашите знаења и вештини. 

icon2

Експерти

Курсевите се креирани од експерти со долгогодишно искуство во соодветната област
icon3

Заштедете

Следете ги нашите курсеви од било каде и заштедете во споредба со алтернативите
icon4

Дигитални

Курсевите се дигитални и овозможуваат стекнување на ново знаење од било кој уред со интернет конекција
icon1

Пионери

Einstein Open Academy е првата онлајн академија во нашата земја