Back

Вебинар “Дисхармоничен развој кај децата и основи на психомоторна реедукација”

ден650.00

Вебинар “Дисхармоничен развој кај децата и основи на психомоторна реедукација”

Цена:   650 денари

Формат:  Видео снимка

Целна група: Општа

Обучувач: Д-р Виолета Несторов логопед од Центарот за логопедија и рана интервенција – Белград Република Србија

Времетраење: 3 часа 

Сертификат: Електронски (PDF*) 

 

*Со купување на вебинарот видео снимката, материјалите и дигиталниот сертификат ќе ви пристигнат најдоцна за 24 часа на вашата e-mail адреса, доколку истите не ги добиете во наведениот рок обратете се кај нашата служба за техничка поддршка на 070688885

 

Вебинар “Дисхармоничен развој кај децата и основи на психомоторна реедукација”

Датум: 16-ти октомври 10 часот / Платформа ZOOM

Целна група: Општа

Обучувач: Д-р Виолета Несторов логопед од Центарот за логопедија и рана интервенција – Белград Република Србија

Времетраење: 3 часа 

Сертификат: Електронски (PDF*) 

Котизација : 599 денари 

Учесниците ќе имаат можност да се запознаат со различните облици на дисхрамоничен развој кај децата, но и ќе се стекнат со знаења како да им помогнат на децата со дисхармоничен развој. Основниот тип на поддршка за деца со дисхармоничен развој е третманот на движење или реедукација на психомоторните вештини. Учесниците ќе добијат основни инструкции за да разберат како психомоторнатареедукација  како го поттикнува развојот на децата.

Вебинарот ќе биде во времетраење од 3 часа, поделен во две сесии и ќе ги опфати следните теми:

Сесија 1

  • Дисхармоничен развој – Клинички слики (дислексија, дисграфија, дискалкулија, развојна дисгнозија и диспраксија, дисортографија, тикови и пореметувања на психомоториката
  • Дете со потешкотии во учењето во градинка и училиште

Сесија 2

  • Што е психомоторнареедукација (третман со движење)?
  • Резиме и дискусија

Целна група:

Логопеди, специјални едукатори и рехабилитатори, воспитувачи, наставници, негователи, психолози, педагози и родители.

Вебинарот ќе биде во времетраење од 3 часа со пауза помеѓу сесиите. 

Сите учесници ќе се стекнат со сертификат за успешно учество на вебинарот. 

За следење на семинарот ќе ви биде потребна стабилна интернет врска,

компјутер/лаптоп или паметен телефон.

За сите дополнителни информации ви стоиме на располагање

во секое кое време на 078 296 885.