Back

Вебинар “Ран детски развој – од раѓање до тргнување во училиште”

ден850.00

Вебинар “Ран детски развој – од раѓање до тргнување во училиште”

Цена:    850 денари

Целна група: Општа

Формат: Видео снимка

Обучувач: Д-р Стеван Несторов дефектолог од Центарот за логопедија и рана интервенција – Белград Република Србија

Времетраење: 3 часа 

Сертификат: Електронски (PDF*) 

*Со купување на вебинарот видео снимката, материјалите и дигиталниот сертификат ќе ви пристигнат најдоцна за 24 часа на вашата e-mail адреса, доколку истите не ги добиете во наведениот рок обратете се кај нашата служба за техничка поддршка на 070688885