Back

Вебинар “Ран детски развој – од раѓање до тргнување во училиште”

ден650.00

Вебинар “Ран детски развој – од раѓање до тргнување во училиште”

Цена:    650 денари

Целна група: Општа

Формат: Видео снимка

Обучувач: Д-р Стеван Несторов дефектолог од Центарот за логопедија и рана интервенција – Белград Република Србија

Времетраење: 3 часа 

Сертификат: Електронски (PDF*) 

*Со купување на вебинарот видео снимката, материјалите и дигиталниот сертификат ќе ви пристигнат најдоцна за 24 часа на вашата e-mail адреса, доколку истите не ги добиете во наведениот рок обратете се кај нашата служба за техничка поддршка на 070688885

 

Вебинар “Ран детски развој – од раѓање до тргнување во училиште”

Целна група: Општа

Датум: 13-ти октомври 18 часот на платформата ZOOM

Обучувач: Д-р Стеван Несторов дефектолог од Центарот за логопедија и рана интервенција – Белград Република Србија

Времетраење: 3 часа 

Сертификат: Електронски (PDF*) 

Котизација : 599 денари 

Цел на вебинарот:
Учесниците на вебинарот ќе имаат можност одблиску да се запознаат со текот на детскиот развој, да разберат зошто постојат отстапувања во растот и развојот на децата. Учесниците исто така ќе се запознаат со можностите и начините за стимулација на децата со типичен развој, но и децата кои се соочуваат со дисхармоничен развој.

Вебинарот ќе биде во времетраење од 3 часа, поделен во две сесии и ќе ги опфати следните теми:
🔹Сесија 1
• Влијание на пренаталниот развој врз понатамошниот развој на детето
• Фази на невропсихичкиот развој на детето
• Првите будења на движење и сетила, развој на внимание
• Причини за појава на отстапувања во растот и развојот на детето
🔹Сесија 2
• Важноста на развојните движења (откривање на животот)
• Емоционален развој на децата
• Развој на говорот кај децата
• Когнитивен развој
• Стимулативна средина за развој на децата
РЕЗИМЕ И ДИСКУСИЈА
👩‍🎓🧑‍🎓Целна група:
Логопеди, специјални едукатори и рехабилитатори, воспитувачи, наставници, негователи, психолози, педагози и родители.

Вебинарот ќе биде во времетраење од 3 часа со пауза помеѓу сесиите. 

Сите учесници ќе се стекнат со сертификат за успешно учество на вебинарот. 

За следење на семинарот ќе ви биде потребна стабилна интернет врска,

компјутер/лаптоп или паметен телефон.

За сите дополнителни информации ви стоиме на располагање

во секое кое време на 078 296 885.