Back

Вебинар „Професијата на наставникот – од конструктивизам до форма на уметност„

ден650.00

Вебинар „Професијата на наставникот – од конструктивизам до форма на уметност„

Датум: 16-ти Април

Почеток: 10 часот

Платформа: ZOOM

Целна група: Наставници почетници, наставници, психолози, педагози, студенти на факултети за образование на наставници

Времетраење: 3 часа 

Обучувач: Проф. д-р Кирил Барбареев –  редовен професор на Факултетот за образовни науки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

Сертификат: Електронски (PDF* Формат)