Back

Вебинар „Индивидуалниот Образовен План – „жив документ“ и практична алатка во наставата„

ден850.00

Котизација:850 денари

Целна група: Општа 

Времетраење: 4 часа 

Обучувач: Катерина Николовска – QSI International Quality School of Skopje 

Сертификат: Електронски (PDF* Формат)

Category: