Back

Вебинар „Индивидуалниот Образовен План – „жив документ“ и практична алатка во наставата„

ден650.00

Датум: 26-ти Март во 10 часот

Котизација: 650 денари

Платформа: ZOOM

Целна група: Општа 

Времетраење: 4 часа 

Обучувач: Катерина Николовска – QSI International Quality School of Skopje 

Сертификат: Електронски (PDF* Формат)

Category: