Back

Вебинар: “Дислексија и дисортографија од логопедски аспект”

ден650.00

Вебинар: “Дислексија и дисортографија од логопедски аспект”

Цена: 650 денари

Целна група: Општа

Времетраење: 4 часа 

Обучувач: Д-р сци. Силвана Филипова – Логопед

Сертификат: Електронски (PDF)

*Со купување на вебинарот видео снимката, материјалите и дигиталниот сертификат ќе ви пристигнат најдоцна за 24 часа на вашата e-mail адреса, доколку истите не ги добиете во наведениот рок обратете се кај нашата служба за техничка поддршка на 070688885

 

Category:

Вебинар: “Дислексија и дисортографија од логопедски аспект”

Котизација: 650 денари 

Формат: Видео снимка
Целна група: Општа
Времетраење: 4 часа 
Обучувач: Д-р сци. Силвана Филипова – Логопед
Сертификат: Електронски (PDF)

Во вебинарот се опфатени следните теми:
👉 Развој на фонолошки способности
👉 Фонолшки дефицит кај децата со дислексија
👉 Хеперлексија
👉 Доминантна лателаризација и јазичките функции
👉 Одредување на профил на доминантност

Од овој вебинар ќе имате можност да се стекнете со знаење на многу нови практични методи и алатки со кои ќе можете да им помогнете за учениците кои се соочуваат со дислексија, кои може да се користат за време на часовите, но и во домашни услови.

Обучувач на вебинарот е Д-р сци. Силвана Филипова логопед и директор на Заводот за рехабилитација на слух говор и глас

За следење на вебинарот ќе ви биде потребна стабилна интернет врска.

За сите дополнителни информации ви стоиме на располагање

во секое кое време на 078 296 885.

Вебинар: “Дислексија и дисортографија од логопедски аспект”

Black Friday цена: 350 денари 

Формат: Видео снимка
Целна група: Општа
Времетраење: 4 часа 
Обучувач: Д-р сци. Силвана Филипова – Логопед
Сертификат: Електронски (PDF)

Во вебинарот се опфатени следните теми:
👉 Развој на фонолошки способности
👉 Фонолшки дефицит кај децата со дислексија
👉 Хеперлексија
👉 Доминантна лателаризација и јазичките функции
👉 Одредување на профил на доминантност

Од овој вебинар ќе имате можност да се стекнете со знаење на многу нови практични методи и алатки со кои ќе можете да им помогнете за учениците кои се соочуваат со дислексија, кои може да се користат за време на часовите, но и во домашни услови.

Обучувач на вебинарот е Д-р сци. Силвана Филипова логопед и директор на Заводот за рехабилитација на слух говор и глас

За следење на вебинарот ќе ви биде потребна стабилна интернет врска,

За сите дополнителни информации ви стоиме на располагање

во секое кое време на 078 296 885.