Третман за дислексија по методот на Рон Дејвис

ден1,000.00

Тертман за дислексија/дискалкулија/диспраксија/дисграфија и АДХД/АДД

Метод: Рон Дејвис

Фацилитатор: Славица Тасевска Николовска

Час: 1.000 денари

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Третман за дислексија по методот на Рон Дејвис”

Your email address will not be published.