Back

Вебинар „Процена на рани комуникациски способности – техники на опсервација и алатки за дијагностика на комуникација кај деца во рана возраст„

ден850.00

Целна група: Логопеди, специјални едукатори и рехабилитатори, психолози, педагози и сите други сродни профили кои во својата работа се сретнуваат со деца со потешкотии во говорно јазичниот развој.

Времетраење: 3 часа

Обучувач: Доц. д-р Ана Попска, доцен и продекан на отсекот за логопедија при Германскиот колеџ Хајмерер, во  Приштина, Р. Косово и раководител на одделот за логопедија, во ЈЗУ Завод за рехабилитација на  слух, говор,  и глас.

Сертификат: Електронски (PDF* Формат)

Category: