Back

Вебинар ”Инклузивна училница во пракса”

ден850.00

Вебинар ”Инклузивна училница во пракса”

Цена:  850 денари

Формат: Видео снимка

Целна група: Општа

Обучувач: Катерина Николовска – QSI Quality International School of Skopje 

Времетраење: 3 часа 

Сертификат: Електронски (PDF*) 

 

*Со купување на вебинарот видео снимката, материјалите и дигиталниот сертификат ќе ви пристигнат најдоцна за 24 часа на вашата e-mail адреса, доколку истите не ги добиете во наведениот рок обратете се кај нашата служба за техничка поддршка на 070688885

Вебинар ”Инклузивна училница во пракса”

Целна група: Општа

Обучувач: Катерина Николовска – QSI Quality International School of Skopje

Времетраење: 3 часа

Сертификат: Електронски (PDF*)

Котизација : 650 денари 

Овој вебинар претставува едукативно – практичен настан каде што учесниците ќе имаат можност да се запознаат со одблиску со инклузијата како појава за која што сме законски задолжени да ја применуваме во образовните процеси. Обучувачот Катерина Николовска е истакнат практичар во областа на инклузијата и низ голем број на практични примери, методи и стратегии ќе им понуди на учесниците применливо знаење во секојдневната работа со учениците со посебни образовни потреби .

Вебинарот ќе биде во времетраење од 3 часа поделен во 4 сесии:

Сесија 1 – Инклузија (30 минути)

  • Неуродиверзитет
  • Историја на инклузијата
  • Предности и недостатоци

Сесија 2 – ИОП – Индивидуален образовен план (60 минути)

  • Што е ИОП и кога се применува?
  • Процес на креирање на ИОП
  • Практична примена во училница

Сесија 3 – Инклузивна учлница во пракса (60 минути)

  • Практични примети и методи
  • Пристапот на рабитилници
  • Стратегии за различно однесување

Сесија 4 – Резиме и дискусија (30 минути)

Сите учесници ќе се стекнат со сертификат за успешно учество на вебинарот. 

За следење на вебинарот ќе ви биде потребна стабилна интернет врска,

компјутер/лаптоп или паметен телефон.

За сите дополнителни информации ви стоиме на располагање

во секое кое време на 078 296 885.