Back

Обука „Влијанието на специфичните тешкотии во учењето врз целокупниот развој на учениците„

ден1,400.00

Цена на котизација: 1.400 денари (Доколку се пријавите во група од 4 или над 4 учесници следува 20% попуст на секоја котизација)

Датум: 11-ти Март

Почеток: 10 часот

Времетраење: 4 часа 

Обучувач: М-р Катерина Николовска магистер по специфични тешкотии во учењето и Координатор на центарот за специфично учење во QSI, International School of Skopje

Category: